ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ


 

Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. Преди да платите за самата стока имате право на Преглед и Тест/за установени увреждания по пратката в момент на приемане на стоката се свържете със служител на Likvidacia.bg на тел: +359 883797997. Не носим отговорност за уреди които не са проверени пред служител на куриерската фирма./Необходимо е след извършване на покупката да се уверите, че гаранционната карта е попълнена правилно. В противен случай тя няма да е валидна. При установени пропуски или несъответствия се свържете със служител на Likvidacia.bg на тел: +359 883797997

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Стоките са с 12 месеца гаранция!

Батерии на всякакъв вид устройства са без гаранция!

 Аксесоари от всякакъв вид са без гаранция!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранцията покрива дефекти, възникнали по време на гаранционния срок поради некачествена изработка или вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта. Гаранционната карта трябва да е попълнена четливо и да съдържа всеки един от изброените реквизити, без изключение, а именно: име и печат на продавача, модел, сериен номер/ако има/ и дата на покупка на продукта, подпис на купувача  (клиента).

Гаранция няма за уреди, закупени за професионални цели или от юридически лица.

ВНИМАНИЕ! Подправени, неправилно или непълно попълнени гаранционни карти, както и гаранционни карти, в които има задрасквания и поправки са невалидни!

Съгласно чл. 47, ал.1, т.12 от Закона за защита на потребителите, клиентът има право да предяви претенции 12 месеца след извършване на покупката.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Гаранцията се прекратява при следните условия и дефекти, причинени в резултат на:

 1. Токови удари от всякакъв характер;
 2. Повреди, причинени от неправилна инсталация или неправилно включване към електрическата мрежа;
 3. Пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие;
 4. Отклонение от захранващото напрежение 220V+/- 5%, т.е. използване на  неизправна ел. инсталация;
 5. Прах, пясък, кал, влага, вредители и други замърсители;
 6. Дефекти, причинени от неправилен транспорт;
 7. Ремонти, извършени от лица, неоторизирани от bg;
 8. Скъсана или нарушена маркировка (Гаранционна лепенка и/или стикер със сериен номер);
 9. Случаите на модификация или използването на изделието за цели, различни от предназначението му;
 10. Повреди, причинени от други компоненти, периферия и експлоатация в неправилна среда;
 11. За рекламация се приемат устройства в пълна окомплектовка, с гаранционна карта и с описание на дефект;
 12. Неизвършена профилактика (почистването) на системата през гаранционния срок.

 

ВАЖНО!!!

 1. Софтуерните проблеми и профилактика не са предмет на гаранционно обслужване и услугите, свързани с тях, се заплащат.
 2. При транспортиране на продукти рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
 3. В случай че бъде отказана гаранцията поради гореизброените причини и нарушаване на гаранционните условия или не бъде открит дефект в уреда , купувачът следва да заплати всички направени разходи от търговеца, които в общия случай са: разходи по транспорта (ако има такива ) в съответния брой посоки (една, две), както и такса за диагностиката на уреда, направена в сервиза, в размер 25 лв. с ДДС.

Рекламиране на уреда / Заявка за безплатно гаранционно обслужване

 1. Преди да изпрати чрез куриер рекламираната стока, купувачът задължително се обажда на посочените телефони за контакт. Търговецът указва начина, по който ще им бъде предоставена стоката с рекламация.
 2. В случай на рекламация купувачът трябва писмено да опише какъв е дефектът или какво представлява дефектът, или кога и как се проявява. Текстът е в свободна форма, като трябва задължително в него да е написана марката, моделът и серийният номер (ако има такъв). Купувачът трябва да напише своите имена, телефон за контакти и дата, като след това се подписва.
 3. Ако уредът се намира извън България в момента на гаранционното събитие, той трябва да се изпрати до търговеца в България за предоставяне на безплатната гаранционна услуга за сметка на купувача. Уредът се връща само на посочен адрес в България.

Случаи, в които няма да се приемат уреди за ремонт:

– Ако уредът не е почистен, по и във уреда има остатъци, мазнини или други замърсяващи наслагвания;

– Ако в уреда има наличие на инсекти, хлебарки или други живи / неживи елементи, застрашаващи живота и здравето на приемащия гаранционната техника.

Клиентът трябва да има предвид, че непочистените уреди могат да засегнат здравето и живота на приемащите и ремонтиращите съответния уред. В случай на зараза клиентът може да бъде подведен под отговорност по чл.128, чл.129 ,чл.130, чл. 133 или чл. 134 Наказателен кодекс за нанасяне на телесна повреда.

Ремонт / замяна на уред

 1. Ако правото за предоставяне на гаранция е основателно, продавачът решава по какъв начин трябва да бъдат отстранен дефектът дали чрез ремонт, или чрез смяна с равностоен  или близък по цена уред.
 2. Търговецът не е длъжен да предава старите резервни части, да ги представя, да дава обяснение какъв е бил ремонтът и др., в случай че ремонтът е извършен изцяло за негова сметка.

Други:

 1. При връщане на уред от търговеца, в случай че купувачът не може да бъде открит на посочения от него телефон или открит на посочения от него адрес от страна на куриера – търговецът не носи отговорност за това. Направените допълнителни разходи за връщането на съответния уред ще бъдат покрити от клиента. Ако купувачът не бъде открит от куриера или не вземе стоката си от офиса на куриера, то търговецът си запазва правото в този случай да изостави уреда в офиса на куриера, без да дължи впоследствие каквото и да било обезщетение на купувача. Куриерът ще постъпи с непотърсената стока съгласно неговите правила.
 1. Стоки с рекламация търговецът съхранява до 30 дни след датата на получаването им от клиента.
 2. Никой търговец няма право по какъвто и да е повод да изменя условията на тази гаранция.
 3. Търговецът не дължи на купувача никакво обезщетение за пропуснати ползи, за периода, в който уредът е бил на сервиз, или други обезщетения.
 4. Търговецът не предоставя оборотни уреди на клиента за времето, в което даден уред се намира в сервиз.
 5. В случай че клиентът е нарушил гаранционните условия и чрез тях е унищожил уреда си, търговеца не е длъжен да му предоставя възможността за извънгаранционен ремонт срещу заплащане.

Тази гаранция не ограничава правата на потребителя съобразно Закона за защита на потребителите.

ДОСТАВКА

Доставките се извършват от куриерска фирма Спиди на посочения от Вас адрес или до Офис на фирмата, като са съобразени с графика и цената за доставка на конкретното населено място.

След като поръчката бъде направена, нашите любезни консултанти ще се свържат с вас и ще отговорят на Вашите въпроси за да Ви предоставят допълнителна информация за дадения продукт. Поради специфичните транспортни дефекти на продуктите, които предлагаме, ние задължително даваме предварително пълно описание на продукта, от който се интересувате.

 

Преглед и тест

Преди да платите за самата стока имате право на Преглед и Тест, ние също Ви препоръчваме да преглеждате пратките преди да заплатите за тях!

 

Направените поръчки в почивните дни (събота и неделя) ще се обработват в първият работен ден от седмицата.